Μουσική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ασκήσεις καλλιέργειας μουσικών ακουστικών ικανοτήτων για την προετοιμασία και την εξέταση στο μάθημα της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων των λυκειακών τάξεων των Μουσικών Σχολείων

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Διαδραστικό σενάριο καλλιέργειας ακοής και εξάσκησης ακουστικής αναγνώρισης για τους μαθητές των Μουσικών Σχολείων

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Διάκριση μελωδικών διαστημάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με υπολογιστή και ηχεία, αίθουσα πληροφορικής ή το σπίτι του μαθητή
10 λεπτά
Φάση 2: Διάκριση συγχορδιών
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
40 λεπτά
Φάση 3: Διάκριση μουσικών κλασμάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ακουστική διάκριση μελωδικών διαστημάτων
  2. Ακουστική διάκριση συγχορδιών
  3. Ακουστική διάκριση μουσικών κλασμάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
dictée
ακουστικές ασκήσεις
μελωδικά διαστήματα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, ηχεία
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)