Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δυναμική Ενέργεια -Κινητική Ενέργεια-Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο συγκεκριμένο σενάριο περιγράφεται η διδασκαλία της δυναμικής, της κινητικής ενέργειας και της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών. Χρησιμοποιείται διαδυκτιακή προσομοίωση και πείραμα στο εργαστήριο με υλικά καθημερινής χρήσης. Οι δραστηριότητες της προσομοίωσης προτείνεται να διεξαχθούν στο εργαστήριο πληροφορικής. Αν όμως δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό προτείνονται εναλλακτικές όπως το εργαστήριο φυσικής ή η αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με έναν βιντεοπροβολέα και έναν υπολογιστή.

Η μέθοδος που προτείνεται είναι η  διερευνητική 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές δεν μπορούν να κατανοήσουν και να περιγράψουν τις δύο μορφές ενέργειας:δυναμική και κινητική. Επίσης δεν μπορούν να κατανοήσουν τη μετατροπή της μιας στην άλλη καθώς και τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας. Ένα τρίτο εκπαιδευτικο πρόβλημα είναι η εισαγωγή της έννοιας της τριβής στη διατήρηση της ενέργειας γενικότερα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Διερευνητική Εκπαιδευτική Διαδικασία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Εργαστήριο Φυσικής
30 λεπτά
Φάση 2: Δραστηριότητες με Εικονικό Πείραμα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Εργαστήριο Φυσικής ή Αίθουσα Διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: Εφαρμογές-Συμπεράσματα-Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικής ή εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξηγούν από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κινητική και η δυναμική ενέργεια
  2. Να εξηγούν πώς μετατρέπεται η κινητική ενέργεια σε δυναμική και αντίστροφα ώστε η ολική μηχανική ενέ
  3. Να εξηγούν την ανεπάρκεια της μηχανικής ενέργειας και την ανάγκη γενίκευσής της
  4. Να εισάγουν έναν νέο τρόπο ανταλλαγής ή μετατροπής της ενέργειας (θερμότητα)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Δυναμική Ενέργεια
Κινητική Ενέργεια
Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας
Διατήρηση Ενέργειας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο φυσικήςμε διαδραστικό πίνακα ή εναλλακτικά με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή ή εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή εναλλακτικά με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΠΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)