ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «ΑΙΣΩΠΟΣ»

Καλώς ορίσατε στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την εκπαιδευτική κοινότητα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

268

Υποδειγματικα Σεναρια

331

Βελτιστα Σεναρια

172

Επαρκη Σεναρια

Στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» βρίσκονται δημοσιευμένα 771 Ψηφιακά Διαδραστικά Διδακτικά Σενάρια Επιστημονικά και Παιδαγωγικά πιστοποιημένα:

Τα Υποδειγματικά Σενάρια (268) έχουν υλοποιηθεί από επιστημονικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων ορισμένων από το ΙΕΠ.

Τα Βέλτιστα Σενάρια (331) έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αξιολογημένα από δύο αξιολογητές και η μέση βαθμολογία τους είναι από 70 έως 100 μονάδες.

Τα Επαρκή Σενάρια (172) έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αξιολογημένα από δύο αξιολογητές και η μέση βαθμολογία τους είναι από 50 έως 69,5 μονάδες.

Λιγα Λογια για την πλατφορμα «Αισωπος»

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web.

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Σεναρίων

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής και υποβολής σεναρίων πατώντας εδώ.

Μεθοδολογία Σχεδίασης και Δημιουργίας Σεναρίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο

Μπορείτε να κατεβάσετε τη μεθοδολογία συγγραφής σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο πατώντας εδώ.

Κριτήρια Αξιολόγησης Σεναρίων

Μπορείτε να κατεβάσετε τα κριτήρια αξιολόγησης/βαθμολόγησης των σεναρίων, πατώντας εδώ (για σενάρια που είχαν υποβληθεί έως και 30/09/2015 και πέρασαν από διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να αναδειχθούν τα Βέλτιστα και Επαρκή).

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα για συγγραφή και διανομή Ψηφιακών Σεναρίων. Διαβάστε αναλυτικά.

Κέντρο Βοήθειας

Μπορείτε να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις πατώντας εδώ. Η ερώτησή σας μπορεί να έχει ήδη απαντηθεί.