Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Mare Nostrum

2 ώρες

Η Ελλάδα υπό ρωμαϊκή κυριαρχία

30λεπτά

Αναφορές στον τρόπο κατάκτησης και διακυβέρνησης της Ελλάδας και ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.


Οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Έλληνες


Η επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Παρακολουθήστε την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για να συμπεράνετε ότι η επίθεση και κατάκτηση της Ελλάδας ήταν αναπόφευκτη

Ζωγραφίστε θέματα από την αρχαία Ρώμη


Η παρουσία των Ρωμαίων


Στέλνω γράμμα σε έναν Ρωμαίο


Κατανοώ τα γεγονότα και την κατάσταση

Προσπαθήστε να απαντήσετε πριν γυρίσει η κάρτα

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Mare Nostrum» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
982