Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Mare Nostrum

2 ώρες

Η μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_rome.docx

Προσδιορισμός του γεωγραφικού χώρου που καταλάμβανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε ειρήνη για αρκετά χρόνια στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά και περιγραφή των συνεπειών αυτής της κοσμοκρατορίας.


Η ιστορία των αυτοκρατοριών

Συγκρίνετε την ρωμαϊκή με τις άλλες αυτοκρατορίες

Η Εγνατία οδός


Οι διαφορές μεταξύ νέας και αρχαίας Εγνατίας


Η Ελλάδα και οι αυτοκρατορίες


Ο τεράστιος χώρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας


Η πολυπολιτισμικότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Mare Nostrum» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
984