Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Συστήματα αυτοδιάγνωσης σε οχήματα.

3 ώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

90λεπτά

ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ - ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κωδικός, μιας βλάβης είναι συνήθως ένας μονοψήφιος, διψήφιος, τριψήφιος ή και τετραψήφιος αριθμός.

Για την αναγνώριση και ερμηνεία του κώδικα μιας βλάβης κάθε κατασκευαστής χρησιμοποιοεί μια ιδιαίτερη διαδικασία που λέγεται αποκωδικοποίηση βλάβης του συστήματος αυτοδιάγνωσης.

Όταν θα ανάψει η προειδοποιητική λυχνία CHECK ENGINE, ο οδηγός πρέπει να κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο. Εκεί ο τεχνικός θα ενεργοποιήσει το σύστημα αυτοδιάγνωσης, προκειμένου να παοκαλύψει τον κώδικα της βλάβης που έχει καταγράψει.

Η ενεργοποίηση του συστήματος αυτοδιάγνωσης γίνεται συνήθως με έναν από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Για το όχημα μέχρι και το 2002 με:

  • Με απλή βραχυκύκλωση κάποιων επαφών της φίσας αυτοδιάγνωσης.
  • Με γείωση κάποιας επαφής της φίσας αυτοδιάγνωσης.
  • Με απλή βραχυκύκλωση κάποιων επαφών του ρελέ εκκίνησης.
  • Με σύνδεση του ειδικού αναγνώστη κωδικών (code reader) ή διαγνωστική συσκευή απευθείας στη φίσα αυτοδιάγνωσης.

Από το 2002 και έπειτα με την υποχρεωτική καθιέρωση του Ευρωπαϊκού συστήματος διάγνωσης (EOBD) για όλους τους κατασκευαστές, η αποδικωποιηση γίνεται ΜΟΝΟ  με χρήση διαγνωστικής συσκευής.

Μετά την ανάγνωση του κώδικα βλάβης γίνεται η ερμηνεία του με τη βοήθεια του διαγνωστικού πίνακα κωδικών βλάβών του κατασκευαστή.

Αν αναγνωστεί για παράδειγμα ο κώδικας βλάβης 14, αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας. Το μη κανονικό αυτό σήμα οφείλεται πιθανόν σε διακοπή ή βραχυκύκλωση του κυκλώμτατος του αισθητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα σχολικά βιβλία Τεχνολογία Ελέγχων & Διαγνώσεων ( ΙΤΥΕ Κωδ.0-24-0073) Κεφάλαιο 8 σελ.182-192 και στον  Εργαστηριακό Οδηγό ΤΕΔ ( ΙΤΥΕ ΚΩΔ.0-24-0074) Κεφάλαιο Δ, Άσκηση 2 σελ.87 - 92.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Εξηγήστε πως η σωστή μέτρηση της τάσης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση βλαβών. 

Β. Αναφέρατε τα βασικά σημεία αποκωδικοποίησης βλαβών.

Γ. Αναφέρατε δυο κωδικούς βλαβών από τον πίνακα αντιστοίχησης βλαβών του συνοδευτικού φύλλου εργασίας.     


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Η διαγνωστική λυχνία ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλο) του συστήματος ψεκασμού και ανάβει όταν καταγραφεί βλάβη.

Ο τρόπος ενεργοποίησης της διαγνωστικής λυχνίας - χωρίς διαγνωστική συσκευή - είναι διαφορετικός για κάθε μοντέλο και για μοντέλα μέχρι το 2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Ανάλογα με τον κατασκευαστή υπάρχει και διαφορετική κωδικοποίηση των βλαβών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Μεγάλη διάρκεια ανάμματος (π.χ 0,3 s) της διαγνωστικής λυχνίας σημαίνει δεκάδα. Μικρή διάρκεια ανάμματος (π.χ 0,1 s ) σημαίνει μονάδα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συστήματα αυτοδιάγνωσης σε οχήματα.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1055