Συστήματα αυτοδιάγνωσης σε οχήματα.

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Συστήματα αυτοδιάγνωσης σε οχήματα.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ένα από τα αρχαιότερα καταγεγραμμένα "κωδικοποιημένα" μηνύματα στην ιστορία του ανθρώπου και μάλιστα σε «ψηφιακή μορφή», ήταν η συμφωνία (κωδικοποίηση) ανάμεσα στον πατέρα Αιγαία και στο γυιό του Θησέα, ότι το άσπρο χρώμα των πανιών σήμαινε ¨ΝΑΙ, είμαι ζωντανός, και το μαύρο χρώμα σήμαινε «ΟΧΙ, δεν είμαι ζωντανός».

Ο Θησέας ξεχνώντας τη κωδικοποίηση - συμφωνία  έφθασε στην Αθήνα (Σούνιο) με μαύρα πανιά, με αποτέλεσμα ο πατέρας του βλέποντας τα μαύρα πανιά (πληροφορία), να θεωρήσει ότι ο γυιός του είναι νεκρός και να πέσει στη θάλασσα.Έκτοτε, σύμφωνα με το μύθο η θάλασσα που έπεσε, ονομασθηκε Αιγαίο πέλαγος.    

  Το προτεινόμενο σενάριο, καλύπτει εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών της ειδικότητας  «Τεχνίτη Οχημάτων» στο μάθημα Ηλεκτρικό Συστημα Αυτοκινήτου (θεωρία και εργαστήριο) της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ καθώς και του μαθήματος της Τεχνολογίας Ελέγχων και Διαγνώσεων (θεωρία και εργαστήριο) της  Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η κατανόηση των εννοιών ηλεκτρικών μεγεθών (Τάση, Ένταση, Αντίσταση) είναι σχετικά δύσκολη και χρειάζεται περαιτέρω υπενθύμιση και διαφορετική προσέγγιση. Η απόκτηση δεξιοτήτων στη σωστή μέτρηση αυτών των μεγεθών καθώς και στη σωστή χρήση των οργάνων μέτρησης, είναι καθοριστικές στη σωστή διάγνωση βλαβών.

Η σωστή αλλά και γρήγορη διάγνωση βλαβών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επισκευή των σύγχρονων οχημάτων. Παρ’ ότι, ΟΛΑ τα συστήματα ενός σύγχρονου οχήματος είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα και όλοι οι εγκέφαλοι των συστημάτων είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο (Can bus) και διαθέτουν αυτοδιάγνωση, ο εντοπισμός μιας βλάβης μπορεί να μην είναι και τόσο εύκολη διαδικασία. Τα στατιστικά  είναι αποκαλυπτικά και η διάγνωση βλαβών είναι ο "πρωταθλητής"  των προβλημάτων στην επισκευή και συντήρηση των σύγχρονων οχημάτων      

Το σενάριο προσπαθεί να μυήσει στους μαθητές/τριες σε βασικά και απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας διαγνώστης βλαβών, προκειμένου γρήγορα και με ασφάλεια εντοπίσει τις βλάβες που μπορεί υπάρχουν σε ένα όχημα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα, Εργαστήριο Οχημάτων
Διδακτικοί Στόχοι
Να ορίζουν οι μαθητές βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού (τάση, ένταση, αντίσταση)
Να διατυπώνουν τη μεταξύ τους σχέση/ αλληλοεξάρτηση Τάσης-έντασης-αντίστασης (Νόμος του Ωμ)
Να μετρούν με πολύμετρο τα ηλεκτρικά μεγέθη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Να εξηγούν τη διαδικασία αυτοδιάγνωσης και διάγνωσης βλαβών σε ένα όχημα
Να χρησιμοποιούν σύγχρονες συσκευές διάγνωσης βλαβών οχημάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Διαφορά δυναμικού (Τάση), Ένταση (ρεύμα), αντίσταση, Νόμος Ωμ, ενέργεια, Ισχύς, Αναλογικό σήμα, Ψηφιακό σήμα, Αυτοδιάγνωση, Διάγνωση, Πολύμετρο, συσκευή διάγνωσης, Κωδικοί βλαβών, Τυποποίηση - κωδικοποίηση βλαβών,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική αίθουσα, Εργαστήριο Οχημάτων, Πίνακας / χαρτιά / μολύβια και τα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1,2, σε αντίτυπα ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, οι ερωτήσεις αξιολόγησης 1, Πολύμετρο, Συσκευή αυτοδιάγνωσης

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συστήματα αυτοδιάγνωσης σε οχήματα.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).