Φάση Σεναρίου

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!

3 ώρες

Διαχείριση - Προστασία Υγροτόπων

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fylloergasias3.docx

Στην τελευταία αυτή φάση του σεναρίου, οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις τους και γνωρίζουν τρόπους διαχείρισης και προστασίας των υγροτόπων.


Τι γνωρίζουμε για τους Υγροτόπους;


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΗΝΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1085