Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια απόπειρα πρώτης γνωριμίας των μαθητών με τους υγροτόπους, τα χαρακτηριστικά τους, την πολυπλοκότητα και τη χρησιμότητά τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι υγρότοποι είναι περιοχές πάνω στον πλανήτη μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος. Είναι αυτοί που σε μεγάλο βαθμό συμβάλλουν στη διατήρηση σε ισορροπία του κύκλου του νερού, της χλωρίδας και της πανίδας μεγάλων περιοχών πάνω στην επιφάνεια της γης. Είναι αυτοί που αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες άνθρακα, συμβάλλοντας στη μείωση του "φαινομένου του θερμοκηπίου". Είναι αυτοί που παρέχουν στους ανθρώπους πολύτιμους φυσικούς πόρους. Παρ'όλα αυτά οι άνθρωποι δεν έχουν αναγνωρίσει πλήρως την αξία τους. Τεράστιες εκτάσεις υγροτόπων καταστρέφονται κάθε χρόνο από σκοπιμότητα ή από άγνοια και αδιαφορία.

Οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν τις λειτουργίες και την αξία των υγροτόπων για τους ανθρώπους και για τη διατήρηση της ισορροπίας της ζωής πάνω στον πλανήτη. Γνωρίζοντας τρόπους και εργαλεία προτασίας, μπορούν αύριο ως ενεργοί πολίτες να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση και διαχείρισή τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πρώτη γνωριμία.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο Η/Υ.
Κίνδυνοι- Απειλές - Ελληνικοί Υγρότοποι
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο Η/Υ
Διαχείριση - Προστασία Υγροτόπων
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να είναι σε θέση να δίνουν τον ορισμό της λέξης-έννοιας "Υγρότοπος"
Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες των υγροτόπων.
Να γνωρίσουν την αξία των υγροτόπων για τον άνθρωπο.
Να γνωρίσουν τις απειλές για τους υγροτόπους και τρόπους προστασίας.
Να γνωρίσουν ελληνικούς υγροτόπους που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και άλλους μικρότερους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Υγρότοποι, νερό, συνθήκη Ramsar, απειλές, προστασία,
Υλικοτεχνική υποδομή
H/Y, βιντεοπροβολέας, σχολικό βιβλίο "Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων"
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΗΝΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.