Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο και να μάθουν τις βασικές λειτουργίες ενός φυλλομετρητή διαδικτύου.  Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα ΤΠΕ που διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον Άξονα Μαθησιακών Στόχων: "Γνωρίζω το Διαδίκτυο" . Το σενάριο προτείνεται να διδαχθεί στη Β ή Γ δημοτικού. Η εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι 2 με 3 διδακτικές ώρες.

Για την γνωριμία με τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο έχει προετοιμαστεί ένα κατάλληλο παιχνίδι ρόλων, στο οποίο κάθε μαθητής θα αναλάβει να υποδυθεί μία συγκεκριμένη συσκευή (εξυπηρετητής, modem-router, φορητός υπολογιστής κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα. Οι μαθητές που θα υποδύονται τις συσκευές πελάτες του διαδικτύου (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές ταμπλέτες κλπ) μέσα από κατάλληλες κάρτες του παιχνιδιού θα "αιτούνται" πληροφορίες, οι οποίες -μέσω των διαποδιαμορφωτών-δρομολογητών με τους οποίους συνδέονται στο διαδίκτυο- θα δίνονται από τον κατάλληλο εξυπηρετητή. Μέσα από κατάλληλα σενάρια του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγήσει τους μαθητές να οικοδομήσουν γνώσεις για τη λειτουργία του διαδικτύου, τους δύο διακριτούς ρόλους που μπορεί να έχει ένα υπολογιστικό σύστημα σε αυτό (πελάτης/εξυπηρετητής), αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία του διαδικτύου. Το παινίδι ρόλων μπορεί να διαδραματιστεί σε οποιαδήποτε αίθουσα του σχολείου παρέχει επαρκή χώρο για την υλοποίηση του. Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει όλο το υποστηρικτικό υλικό (κάρτες ρόλων, "καλώδια", πληροφορίες εξυπηρετητών, αιτήσεις πελατών κλπ) εκ των προτέρων.

Η εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του φυλλομετρητή θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο με δραστηριότητες που εντάσσονται σε διαφορετικές θεωρίες μάθησης. Αρχικά θα απαιτηθεί επίδειξη (συμπεριφορισμός) από τον εκπαιδευτικό, ωστόσο ο εκπαιδευτικός κυρίως λειτουργεί υποστηρικτικά και καθοδηγητικά, αφήνοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν και να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από τις δραστηριότητες που θα τους δοθούν. Ο εκπαιδευτικός έχει τοποθετήσει όλο το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό στο φάκελο εργασίας των μαθητών.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

  Συχνά στα εργαστήρια πληροφορικής των δημοτικών οι μαθητές ιδιαίτερα των μικρών τάξεων  "ξεσπούν" στους η/υ χαρακτηρίζοντας τους "αργούς", "σαράβαλα" κλπ, όταν παρατηρείται καθυστέρηση στη "φόρτωση" μιας ιστοσελίδας. Η πλειοψηφία των μαθητών έχουν στρεβλή εικόνα για το τι ακριβώς είναι το διαδίκτυο. Το αντιλαμβάνονται ως ένα μεγάλο πρόγραμμα που βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή ξεχωριστά και η επιτυχία ή η αποτυχία των ενεργειών που επιθυμούν και η ταχύτητα υλοποίησης τους εξαρτάται αποκλειστικά από τους υπολογιστές τους.  Οι μαθητές δεν γνωρίζουν την πολύπλοκη και μεγάλη σε όγκο και απόσταση διακίνηση πληροφοριών που λαμβάνει χώρα. Επίσης οι περισσότεροι μαθητές αν και γνωρίζουν τους φυλλομετρητές διαδικτύου δεν μπορούν με επιτυχία να επισκέπτονται ιστοσελίδες, χωρίς βοήθεια, είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση, είτε με χρήση υπερσυνδέσμων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Παγκόσμιος Ιστός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωρίζω το διαδίκτυο παίζοντας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ εκτός αν υπάρχει πρόβλημα χώρου.
Παγκόσμιος ιστός, γνωρίζω τους φυλλομετρητές
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Υπερσύνδεσμοι
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές την ανταλλαγή δεδομένων που συντελείται όταν επισκέπτονται μια ιστοσελίδα
Να καταλάβουν οι μαθητές ότι σε ένα δίκτυο υπάρχουν πολλές συσκευές με διαφορετικούς ρόλους
Να μπορούν οι μαθητές να ανοίγουν μόνοι τους έναν φυλλομετρητή διαδικτύου
Να μπορούν οι μαθητές να "επισκέπτονται" ιστοσελίδες όταν τους δίνεται η διεύθυνση
Να διακρίνουν οι μαθητές ένα απλό κείμενο από ένα κείμενο-υπερύνδεσμο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδίκτυο, φυλλομετρητής, Παιχνίδι Ρόλων, πελάτης, εξυπηρετητής,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση των εποπτικών μέσων. Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί με οποιοδήποτε εποπτικό μέσο ( απλός πίνακας, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας).

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στο διαδίκτυο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.