Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

3 ώρες

Υπερσύνδεσμοι

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi3-fyllo_ergasias_1.docx

Μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν τους υπερσυνδέσμους και κατανοούν τη λειτουργία τους. Μπορείτε να υλοποιήσετε τις ίδιες δραστηριότητες μέσα από το Φύλλο Εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθεί το φύλλο να είναι διαθέσιμο, τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και έντυπη μορφή. Κάποιες δραστηριότητες δεν μπόρεσαν υλοποιηθούν μέσω των διαδραστικών εργαλείων.


1η Δραστηριότητα υπερσυνδέσμων

Εισαγωγικές δραστηριότητες για την κατανόηση των υπερσυνδέσμων

2η Δραστηριότητα υπερσυνδέσμων

Δραστηριότητες για τος υπερσυνδέσμους-εικόνες

Υπενθύμιση Γνώσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στο διαδίκτυο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1129