Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)

"Όλοι μαζί,να σώσουμε τα ζώα που κινδυνεύουν στο νησι" (Ζάκυνθος)

3 ώρες

Ανακύκλωση τώρα!!!

30λεπτά

Οι μαθητές ενημερώνονται για τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης και αφού ενημερωθούν , ενθαρρύνονται να οργανώσουν "γωνιά ανακύκλωσης" στην τάξη.
 


Παιχνίδι ταϊζω τη χελώνα-καθαρίζω τη θάλασσα


Πόσα χρόνια χρειάζονται για να διαλυθούν στο νερό;


Πόσα χρόνια!!!


Ανακύκλωση


Αφού δεις το βίντεο, μπορείς να δημιουργήσεις στην τάξη σου γωνιά ανακύκλωσης. Μάζεψε 4 κούτες, μια για κάθε υλικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο,πλαστικό.

Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Παγκράτη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « "Όλοι μαζί,να σώσουμε τα ζώα που κινδυνεύουν στο νησι" (Ζάκυνθος)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1139