"Όλοι μαζί,να σώσουμε τα ζώα που κινδυνεύουν στο νησι" (Ζάκυνθος)

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)

"Όλοι μαζί,να σώσουμε τα ζώα που κινδυνεύουν στο νησι" (Ζάκυνθος)

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν ψηφιακό σενάριο φιλοδοξεί μέσα από τις δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας που προτείνει,να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με:

  • την οικολογία,
  • τη ρύπανση του νερού,
  • ,την προστασία των απειλούμενων ειδών ,
  • τη μείωση σκουπιδιών και την ανακύκλωση.

Επίσης, να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του ανθρώπου στο περιβάλλον.Να αποθαρρύνει τις καταστρεπτικές για το περιβάλλον συμπεριφορές και να ενθαρρύνει τις θετικές.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να μάθουν οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες,ποιά ζώα κινδυνεύουν, από τί κινδυνεύουν και πως μπορούν οι ίδιοι να βοηθήσουν ώστε να μην εξαφανιστούν.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης > Απώλεια της Βιοποικιλότητας > Απειλούμενα είδη του τοπικού οικοσυστήματος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με τα απειλούμενα είδη και το νησί μου.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ.
Χελώνα και Φώκια
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ.
Ωοτοκία χελώνας- Γέννα φώκιας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
ΣΟΣ κινδυνεύουν!!!
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
.Γωνιά Η/Υ,τάξη.
Ανακύκλωση τώρα!!!
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνια Η/Υ,τάξη.
Διδακτικοί Στόχοι
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης διαφόρων ειδών.
Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.
Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπος- περιβάλλον.
Να μάθουν τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης.
Να εργαστούν ομαδικά.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φώκια μονάχους-μονάχους, χελώνα καρέτα-καρέτα, ωοτοκία, προστασία, απειλούμενα είδη, Ανακύκλωση, εθελοντές.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Παγκράτη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « "Όλοι μαζί,να σώσουμε τα ζώα που κινδυνεύουν στο νησι" (Ζάκυνθος)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.