Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο <<Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα  και  Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015>> με Αρ. Πρωτ. 174014/Γ2/27-10-2014 το συγκεκριμένο ψηφιακό σενάριο προσπαθεί να αποδώσει το ψυκτικό κύκλο σε συνδυασμό με το οικιακό ψυγείο δίνοντας στους μαθητές την ικανότητα να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τεχνικές έννοιες.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με τη βοήθεια του ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου  οι μαθητές που θα επιλέξουν την ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού θα κατανοήσουν τη λειτουργία του οικιακού ψυγείου, θα γνωρίσουν τα εξαρτήματα και συσκευές που υπάρχουν σε ένα οικιακό ψυγείο. Επιπλέον θα γνωρίσουν τη εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου με τις συγκεκριμένες μεταβολές που γίνονται σε αυτόν.

Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν θα μπορούν να τους βοηθήσουν ώστε να προχωρήσουν στη επισκευή και συντήρηση του ψυγείου. Μία άλλη παράμετρος που θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα προσφέρει γνώσεις σε μαθητές του γενικού λυκείου με την εφαρμογή των στοιχείων ψυχρομετρίας και το πώς συνδυάζονται με εξαρτήματα και συσκευές σε συνδυασμό με το μάθημα της φυσικής.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στη ψυχρομετρία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ο ψυκτικός κύκλος και το οικιακό ψυγείο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση-Αναγνώριση εξαρτημάτων οικιακού ψυγείου
70λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληοροφορικής-Εργαστήριο ψύξης κλιματισμού
Ανακεφαλαίωση-Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίζει ο μαθητής τις μεταβολές και τη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου.
Να γνωρίζει το σκοπό του εξατμιστή ή ατμοποιητή και του συμπυκνωτή του ψυγείου.
Να γνωρίζει το σκοπό του συμπιεστή.
Να γνωρίζει τα βασικά εξαρτήματα του οικιακού ψυγείου και τη λειτουργία τους.
Να μπορεί να αναγνωρίσει τα εξαρτήματα ενός πραγματικού οικιακού ψυγείου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ψυκτικός κύκλος, συμπιεστής, συμπυκνωτής, εξατμιστής, εκτονωτική διάταξη, οικιακό ψυγείο, εξαρτήματα ψυγείου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής, προτζέκτορας, οικιακό ψυγείο, εργαστήριο ψύξης κλιματισμού, εργαστήριο πληροφορικής.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.