Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αναφέρεται στην ενότητα " Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμική για τα κλειστά συστήματα " του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μηχανολογία" που σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται στην Α΄ τάξη της ομάδας προσανατολισμού "Τεχνολογικών εφαρμογών" του Επαγγελματικού Λυκείου (εγκύκλιος  179071/Γ2/22-11-2013).

Απαραίτητες γνώσεις ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ενότητας είναι η "γνώση" (όπως αυτή προσδιορίζεται από τους διδακτικούς στόχους των αντίστοιχων ενοτήτων) των εννοιών :θερμοδυναμικό σύστημα, θερμοδυναμικά μεγέθη (πίεση, όγκος, θερμοκρασία), ενέργεια, έργο, θερμότητα και μεταβολές αυτών.

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής εκφράζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας, για αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόοδο στις επόμενες διδακτικές ενότητες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το διδακτικό πρόβλημα αφορά:

Την διερεύνηση των μεγεθών / εννοιών του έργου, της θερμότητας και της εσωτερικής ενέργειας, που έχουν μεγάλη σημασία για την τεχνική, αφού συνδέονται άμεσα με την μελέτη των ενεργειακών εφαρμογών. Επίσης αφορά την οπτική και ρεαλιστική απεικόνιση πραγματικών μεταβολών αερίων με την χρήση προσομοίωσης καθώς στις συνήθεις εφαρμογές αυτές λαμβάνουν χώρα σε μέρος που δεν είναι οπτικά προσπελάσιμο και κατά συνέπεια είναι δύσκολο στην σύλληψη και την κατανόηση. Τέλος η εκπαιδευτική παρέμβαση αποσκοπεί στην εξερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των μεγεθών αυτών, αλλά και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την μεταβολή τους.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση θέματος - Εξήγηση προσομοίωσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας, ή αίθουσα με υπολογιστές
Οργάνωση εργασίας - ανάθεση ρόλων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διεξαγωγή δραστηριοτήτων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Περίληψη - Ανάλυση - Σύγκριση - Συσχέτιση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις έννοιες των μεγεθών του Α΄ θερμοδυναμικού νόμου,
Να διακρίνουν τις μορφές των μεγεθών του Α΄ Θ.Ν
Να εξηγούν τη σημασία του Α΄ Θ.Ν σε τεχνικές εφαρμογές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
θερμοδυναμική, Α΄ θερμοδυναμικός νόμος, κλειστό σύστημα, έργο, Θερμότητα, εσωτερική ενέργεια, μεταβολή εσωτερικής ενέργειας,
Υλικοτεχνική υποδομή
βιντεοπροβολέας. pc ή laptop, έντυπο υλικό, λογισμικό προσομοίωσης, σύνδεση στο internet.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).