Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

3 ώρες

Εγώ και οι Ολυμπιακοί αγώνες

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_olimpiakoi.docx

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συσχετίζουν το παρελθόν με το παρόν, τους αρχαίους με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Ανακαλούν τις γνώσεις τους, ανακοινώνουν τις ιδέες τους και εκφράζονται ατομικά ή ομαδικά γραπτά και προφορικά.


Αρχαίοι και σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες

Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και συζητήστε για ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αρχαίων και των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων.

Δημιουργός Σεναρίου: Παναγιώτης Μοίρας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1208