Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές προσεγγίζουν μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου τη μεγαλύτερη γιορτή της Αρχαίας Ελλάδας, τους Ολυμπιακούς αγώνες, γνωρίζουν τον χώρο που τους φιλοξενούσε, μαθαίνουν για τον τρόπο διεξαγωγής τους και τα αγωνίσματα που ελάμβαναν χώρα σε αυτούς. Αντιλαμβάνονται με τον τρόπο αυτόν τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν και την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ενώ αναγνωρίζεται (σχετική έρευνα εταιρείας δημοσκοπήσεων, Μάρτιος 2015) από ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών και νέων η σημασία των Ολυμπιακών αγώνων ως μια παγκόσμια γιορτή ειρήνης, φιλίας και σεβασμού, εντούτοις η διδακτική προσέγγιση του θέματος, η οποία περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο (Ιστορία Δ΄ Δημοτικού, κεφ. 42, «Μια μέρα στην αρχαία Ολυμπία») συνίσταται και περιορίζεται σε μια πρόταση επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Η απουσία μιας δομημένης πρότασης διδασκαλίας και οι ελάχιστες αναφορές που υπάρχουν σχετικά με βασικά σημεία της ιστορίας των Ολυμπιακών αγώνων έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν εύκολα να αντιληφθούν ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος κι ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας σε άλλους λαούς.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Αθλητισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η οργάνωση των αγώνων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Η διεξαγωγή των αγώνων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εγώ και οι Ολυμπιακοί αγώνες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία που αφορούν την τέλεση των Ολυμπιακών αγώνων
να αντιληφθούν την αξία και τη διαχρονικότητα των ολυμπιακών ιδεωδών-συμβόλων
να χρησιμοποιούν τις πηγές για να αντλήσουν πληροφορίες
να παράξουν λόγο αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ολυμπία. Ολυμπιακοί αγώνες, αθλήματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: Παναγιώτης Μοίρας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.