Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους

3 ώρες

Γνωστική σύγκρουση/εννοιολογική αλλαγή

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf

1.Οι μαθητές παρακολουθούν το παρακάτω διαδραστικό  βίντεο που παρουσιάζει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και διευκρινίζει τη σημασία όλων των υλικών που χρειάζονται για να παραχθεί το άμυλο(γλυκόζη) αλλά και το πολύτιμο οξυγόνο. Γίνεται συζήτηση και ο/η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα μπερδεμένα τα υλικά που του λένε οι μαθητές ότι χρειάζονται για τη χημική αντίδραση αλλά και τα προϊόντα που παράγονται απ' αυτήν.Στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές να τα βάλουν σε μια σειρά ώστε να σχηματιστεί η χημική αντίδραση. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μαθητές σ' αυτή την ηλικία δε γνωρίζουν τη γραφή των χημικών στοιχείων που παίρνουν μέρος, γι' αυτό δεχόμαστε τη λεκτική τους απεικόνιση, αλλά μπορούμε να εισάγουμε τους τύπους των στοιχείων του νερού, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι  αφ' ενός είναι εύκολοι  αφ' ετέρου δημιουργούν αυξημένο κίνητρο και ανατροφοδότηση για τη συνέχεια της διδασκαλίας.(15΄)

2.Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας με το οποίο καλούνται (χωρισμένοι σε ομάδες)  να βρουν  σε ηλεκτρονικό λεξικό τις έννοιες με τις οποίες ασχοληθήκαμε, δηλαδή τις λέξεις "φωτοσύνθεση", "άμυλο", "οξυγόνο",  "διοξείδιο του άνθρακα" και "φυτό" και να  ανακοινώσουν στην ολομέλεια  τους ορισμούς και τις πληροφορίες που περιέχονται.(15΄)

3.Επίσης καλούνται να αναστοχαστούν τη διαδικασία με την οποία έφτασαν στη νέα γνώση και να βρουν τις διαφορές σχετικά με τις αρχικές τους αντιλήψεις. Στα πλαίσια αυτής  της συζήτησης ο εκπαιδευτικός εισάγει τη σημασία της έκλυσης οξυγόνου και τους προετοιμάζει για την επόμενη φάση.(10΄)

4.Προκειμένου να εμπεδωθεί η νέα γνώση καλούνται οι ομάδες να απαντήσουν στο παρακάτω διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων επιλέγοντας τις σωστές φράσεις.(5΄)


Φωτοσύνθεση Στ΄Δημοτικού


Παιχνίδι σωστών εκφράσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΙΟΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1260