Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

3 ώρες

Ξέρω να γυμνάζομαι σωστά

45λεπτά

Απευθύνεται σε μαθητές των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων του Δημοτικού. Αν υπάρχει δυνατότητα, ο κάθε μαθητής είναι μόνος του αλλιώς χωρίζονται σε ομάδες ανά 3-4 μαθητές/υπολογιστή και ελέγχουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σωστή άσκηση και τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης συπληρώνοντας τα κενά στο κείμενο με τις σωστές λέξεις.


Τι έχω μάθει για να μπορώ να γυμνάζομαι σωστά...

Γενικά για ένα πρόγραμμα άσκησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1352