ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και ο αθλητισμός αρέσει πολύ στα παιδιά αλλά τα περισσότερα δεν ξέρουν πως να γυμνάζονται σωστά μόνα τους και μεγαλώνοντας συνήθως εγκαταλείπουν κάθε μορφή άσκησης. Στο σχολείο -μεταξύ άλλων- γυμνάζονται, μαθαίνουν τις βασικές δεξιότητες διαφόρων αθλημάτων και παίζουν. Το δύσκολο για τα παιδιά του Δημοτικού είναι να αντιληφθούν πως μπορούν να γυμναστούν μόνα τους για να προάγουν την υγεία τους και τη σπουδαιότητα της Δια Βίου Άθλησης. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει ως σκοπό με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών - ψηφιακών εργαλείων, να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν πως μπορούν να γυμναστούν σωστά μόνοι τους και τις θετικές συνέπειες της συστηματικής άσκησης στην υγεία τους. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου πολλές φορές συμμετέχουν εξωσχολικά σε διάφορα αθλήματα και δημιουργούνται τα εξής προβλήματα / ερωτήματα: 1) ποια άσκηση είναι η κατάλληλη (άλλο ασκησιολόγιο έχει η καλαθοσφαίριση, άλλο ασκησιολόγιο το ποδόσφαιρο), 2)  τι μας προσφέρει η κάθε άσκηση και 3) τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να βελτιώσουμε ένα συγκεκριμένο τομέα της φυσικής μας κατάστασης, π.χ. ευλυγισία. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει το συγκεκριμένο σενάριο.

Οι μαθητές πρέπει:

1) πρώτα μέσα από το πρακτικό μέρος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και έπειτα μέσα από συζήτηση, να καταλάβουν τι είναι η φυσική κατάσταση και ότι αποτελείται βασικά από τα εξής: α) ευλυγισία, β) ταχύτητα, γ) αντοχή και δ) δύναμη. Για να το πετύχουμε αυτό, τους εξηγούμε κάθε φορά τι βελτιώνει η κάθε άσκηση ή δραστηριότητα που κάνουνε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και παράλληλα διορθώνουμε όταν γίνονται λάθη και

2) πάλι μέσα από το πρακτικό μέρος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αλλά και με συζήτηση στην αίθουσα να μάθουν ότι η άσκηση περιλαμβάνει το πρώτο μέρος (προθέρμανση - ζέσταμα), το κύριο μέρος (βασική άσκηση) και το τελικό μέρος (αποθεραπεία - χαλάρωμα).

Το σενάριο αποτελείται από διαδραστικά εργαλεία (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών με τις σωστές λέξεις, αντιστοίχιση). Οι μαθητές χωρίζονται ανά 3-4 σε ομάδες  ή ιδανικά ο καθένας μόνος του. Σε κάθε ερώτηση δίνουν την απάντησή τους και ακολουθεί συζήτηση με περισσότερες λεπτομέρειες. Για να υλοποιηθεί το σενάριο χρειζόμαστε εργαστήριο πληροφορικής, ή διαδραστικό πίνακα ή υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδικτύο και με μηχάνημα προβολής. 

Επιπλέον του βασικού στόχου της απόκτησης γνώσεων από τους μαθητές ώστε να γυμνάζονται μόνοι τους σωστά και να αντιληφθούν τη σημασία της συστηματικής άθλησης για την υγεία τους, το παρόν σενάριο είναι αρωγός του καθηγητή Φυσικής Αγωγής στην επίτευξη του στόχου της Δια Βίου Άθλησης που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Είναι γνωστό ότι η άσκηση - άθληση  - γυμναστική είναι πολύ σημαντική για την υγεία. Οι μαθητές του Δημοτικού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής -μεταξύ άλλων- μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία διαφόρων αθλημάτων, γυμνάζονται και παίζουν. Εκείνο που είναι δύσκολο να αντιληφθούν είναι η σπουδαιότητα της Δια Βίου Άθλησης για την υγεία τους και πως μπορούν μόνοι τους να γυμναστούν σωστά. Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα: να μπορέσουν οι μαθητές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της πληροφορικής να καταλάβουν πως μπορούν να γυμνάζονται μόνοι τους σωστά. Πολλές φορές τα παιδιά συμμετέχουν εξωσχολικά σε διάφορα αθλήματα και αυτό δημιουργεί τα εξής προβλήματα: 1) ποια άσκηση είναι η κατάλληλη και η σωστή (άλλο ασκησιολόγιο έχει η καλαθοσφαίριση και άλλο το ποδόσφαιρο) 2) τι μου προσφέρει η κάθε άσκηση 3) τι πρέπει να κάνω αν θέλω να βελτιώσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο της φυσκής κατάστασης (π.χ. ευλυγισία). Το παρόν σενάριο απαντά σε αυτά τα ερωτήματα και επιπλέον εφοδιάζει τους μαθητές με τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να μπορούν να γυμνάζονται μόνοι τους σωστά, να ξέρουν να ονομάζουν τα βασικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης και να δημιουργούν μόνοι τους ένα πρόγραμμα ημερήσιας άσκησης. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γυμνάζομαι για το καλό της υγείας μου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή αίθουσα με υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και μηχάνημα προβολής
Ξέρω να γυμνάζομαι σωστά
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή αίθουσα με υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και μηχάνημα προβολής
Τι έχω μάθει και συμπεράσματα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή αίθουσα με υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και μηχάνημα προβολής
Διδακτικοί Στόχοι
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΑΘΛΗΣΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΑΓΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική αγωγή, άθληση, δια βίου, υγεία, πρόληψη, άσκηση, δημοτικό, φυσική κατάσταση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και με προβολέα ή διαδραστικός πίνακας ή εργαστήριο πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.