Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Οργάνωση των δεδομένων στους Η/Υ - Αρχεία και Φάκελοι

3 ώρες

Αποθηκευτικά μέσα και η έννοια του αρχείου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_-_fakeloi_kai_arheia_1.docx

Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια του αρχείου και γίνεται σύνδεση με την έννοια του αποθηκευτικού μέσου που έχουν διδαχθεί στην Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τα αποθηκευτικά μέσα που υπάρχουν στον υπολογιστή τους εκτελώντας την 1η δραστηριότητα από το 1ο ΦΕ.

Στη συνέχεια ανακαλύπτεται η υπάρχουσα γνώση για τα είδη των αρχείων και παρουσιάζεται με video η έννοια και ο ρόλος της επέκτασης. Στη 2η δραστηριότητα του 1ου ΦΕ οι μαθητές μαθαίνουν επεκτάσεις διαφόρων διάσημων τύπων αρχείων και συνδέουν την της επέκτασης με την κατάλληλη εφαρμογή που δείχνει τα δεδομένα του αρχείου


Αρχεία για το 1ο Φύλλο Εργασίας


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οργάνωση των δεδομένων στους Η/Υ - Αρχεία και Φάκελοι » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1354