Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Οργάνωση των δεδομένων στους Η/Υ - Αρχεία και Φάκελοι

3 ώρες

Διαχείριση αρχείων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_-_fakeloi_kai_arheia_4.docx

Τέλος κατά την 4η διδακτική ώρα οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες διαχείρισης αρχείων και φακέλων (αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή) εκτελώντας τις δραστηριότητες του 4ου ΦΕ.

Με την τελευταία δραστηριότητα μαθαίνουν να δημιουργούν συντομεύσεις προς αρχεία και φακέλους


Αρχεία για το 4ο Φύλλο Εργασίας


Οδηγίες σε video για τις εργασίες με αρχεία


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οργάνωση των δεδομένων στους Η/Υ - Αρχεία και Φάκελοι » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1357