ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

  Στις τρεις πρώτες φάσεις του εκπαιδευτικού σεναρίου παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες και οι φυσικές ιδιότητες των πιο γνωστών υλικών (του ξύλου, των μετάλλων και των πλαστικών). Στην τέταρτη φάση του σεναρίου οι μαθητές θα διαβάσουν ένα άρθρο από το διαδίκτυο σχετικά μ' ένα "έξυπνο" πλαστικό που μπορεί να επιδιορθώνεται μόνο του. Έτσι θα γνωρίσουν την εφαρμοσμένη έρευνα που γίνεται στον τομέα της Τεχνολογίας Υλικών και θα αντιληφθούν πόση σημασία έχει στην καθημερινή μας ζωή. Τέλος στην πέμπτη φάση του σεναρίου παρουσιάζονται τρία video από το youtube που δείχνουν πώς μπορούν οι μαθητές να φτιάξουν κατασκευές στο μάθημα της Τεχνολογίας με απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης.  


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

  Στο μάθημα της Τεχνολογίας Α’ Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα τεχνολογικό αντικείμενο π.χ. ανεμόμυλο, αυτοκίνητο, τηλέφωνο κ.ά. Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις κύριες κατηγορίες και τις φυσικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαλέξουν τα κατάλληλα απ’ αυτά για να πραγματοποιήσουν τις κατασκευές τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το ξύλο
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τα μέταλλα
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τα πλαστικά
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Το «έξυπνο» πλαστικό
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κατασκευές με απλά αντικείμενα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναφέρουν τις κύριες κατηγορίες και τις φυσικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών.
Να αντιλαμβάνονται πως οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.
Να μάθουν να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στις κατασκευές τους.
Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Τεχνολογίας των Υλικών.
Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν το είδος του υλικού μέσα από διάφορες κατασκευές.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός υπολογιστών και το μάθημα μπορεί να γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.