Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

2 ώρες

Το «έξυπνο» πλαστικό

20λεπτά

   Στις μέρες μας έχει αναπτυχθεί μία νέα κατηγορία υλικών τα λεγόμενα «λειτουργικά» ή «έξυπνα» υλικά. Τα υλικά αυτά έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους ή ορισμένα χαρακτηριστικά τους με δεδομένο και ελεγχόμενο τρόπο. Στη συνέχεια θα δούμε ένα άρθρο σχετικά μ' ένα "έξυπνο" πλαστικό που μπορεί να αυτο-θεραπεύεται, δηλ. να κλείνει μόνο του τις τρύπες του.

 


ΕΡΩΤΗΣΗ


Tο "έξυπνο" πλαστικό που αυτοθεραπεύεται

Σύντομο video που δείχνει πως λειτουργεί ένα πλαστικό που αυτοθεραπεύεται.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Άρθρο σχετικά μ' ένα "έξυπνο" πλαστικό


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1410