Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Όξινος ωκεανός

2 ώρες

Πειραματικός προσδιορισμός του pH ορισμένων ουσιών

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
psifiako_senario_fyllo_ergasias_aithoysas_ypologiston.docx psifiako_senario_fyllo_ergasias_ergastirioy_himeias.docx

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν το pH είτε μέσω εικονικού πειράματος (Φύλλο Εργασίας Αίθουσας Υπολογιστών) ή με πραγματική εργαστηριακή άσκηση (Φύλλο Εργασίας Εργαστηρίου Χημείας). Σε κάθε περίπτωση, επιχειρείται η επίτευξη του 4ου στόχου, δηλαδή οι μαθητές να προσδιορίσουν το pH με χρήση πεχαμέτρου και πεχαμετρικού χαρτιού, για διάφορες ουσιές και να μεταβάλλουν τον όγκο του διαλύματος.

Οργάνωση πειράματος: Το πείραμα (είτε εικονικό είτε πραγματικό) μπορεί να γίνει και ατομικά από τον κάθε μαθητή και ομαδοσυνεργατικά. Υπάρχουν τρεις (3) ρόλοι.

Στην πρώτη περίπτωση (ατομικά), κάθε μαθητής αναλαμβάνει και τους 3 ρόλους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, γίνεται καταμερισμός.

  • υπεύθυνος/η διεξαγωγής πειράματος: Μελετά το φύλλο εργασίας, λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον καθηγητή, συζητά με τους συμμαθητές της ομάδας το πείραμα και εκτελεί το πείραμα.
  • υπεύθυνος/η καταγραφής αποτελεσμάτων: Μελετά το φύλλο εργασίας, συζητά με τους συμμαθητές της ομάδας το πείραμα, κατανοεί το φύλλο εργασίας και πώς συμπληρώνεται και καταγράφει τα αποτελέσματα.
  • υπεύθυνος/η παρουσίασης αποτελεσμάτων: Μελετά το φύλλο εργασίας, συζητά με τους συμμαθητές της ομάδας το πείραμα και αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα είτε στον καθηγητή είτε στην ολομέλεια της τάξης.

Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Ευθυμίου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όξινος ωκεανός» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1429