Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.

3 ώρες

Ανακεφαλαίωση

10λεπτά

Στην 4η και τελευταία φάση γίνεται ανακεφαλαίωση των εννοιών, που διδάχθηκαν οι μαθητές. Ειδικότερα γίνεται μία παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν στις προηγούμενες 3 φάσεις. Η ανακεφαλαίωση είναι χρήσιμη στη διαδικασία της διδασκαλίας αφού οι μαθητές συνειδητοποιούν τις γνώσεις, που έχουν ανακαλύψει.

Ο εκπαιδευτικός μέσω μιας εικόνας με διαδραστικά σημεία θα υπενθυμίσει τα βασικά σημεία της θεωρίας. Αρχικά οι μαθητές θα βλέπουν τα σχήματα και ο καθηγητής θα ρωτάει την αντίστοιχη θεωρία. Αφού δοθεί η απάντηση, στη συνέχεια θα παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι ορισμοί.

 

 


1η παρουσίαση

Στην παρακάτω εικόνα να κάνετε κλικ στα διαδραστικά σημεία, που βλέπετε.

Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

2η παρουσίαση

Στην παρακάτω εικόνα να κάνετε κλικ στο διαδραστικο σημείο, που βλέπετε.

Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

3η παρουσίαση

Στην παρακάτω εικόνα να κάνετε κλικ στο διαδραστικο σημείο, που βλέπετε.

Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1537