Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.

3 ώρες

Η επίκεντρη γωνία

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.docx

Στο φύλλο εργασίας της 1ης φάσης οι μαθητές διαπιστώνουν και ξεκαθαρίζουν ότι το μέτρο μιας γωνίας είναι ανεξάρτητο από το μήκος των πλευρών του (1ο βήμα ). Η προηγούμενη διαπίστωση είναι χρήσιμή στο 2ο βήμα  όπου εισάγεται η έννοια της επίκεντρης γωνίας ενός κύκλου με το αντίστοιχο τόξο της. Εδώ οι μαθητές ξεκαθαρίζουν την έννοια του μέτρου ενός τόξου από την έννοια του μήκους του. Το μήκος τόξου, αν και θα το δει σε επόμενη παράγραφο, και ειδικότερα τον τρόπο υπολογισμού του, μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί με το λογισμικό Geogebra και  οι μαθητές να διαπιστώσουν ότι δύο ή περισσότερα τόξα μπορούν να έχουν ίδιο μέτρο αλλά διαφορετικά μήκη. Αφού οι μαθητές συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, ακολουθεί η αυτοαξιολόγησή τους μέσω των διαδραστικών εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα ''ΑΙΣΩΠΟΣ''

Το μάθημα προτείνεται να διεξαχθεί στο εργαστήριο Η/Υ σε ομάδες 2 ατόμων, ώστε οι μαθητές να ανταλλάσουν απόψεις  καθώς συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας, που τους έχει δοθεί και το οποίο συνδέεται άμεσα με  εφαρμογή του λογισμικού Geogebra. Η συγκεκριμένη εφαρμογή  είναι αποθηκευμένη στο Geogebra Tube, η οποία "τρέχει" από τον Web browser χωρίς να χρειάζεται την εγκατάσταση του λογισμικού Geogebra.


Φύλλο εργασίας στην επίκεντρη γωνία (20 λεπτών)

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το φύλλο εργασίας, που έχω επισυνάψει.

Ερώτηση αντιστοίχισης (5 λεπτών )


Άσκηση (10 λεπτών )

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στο παρακάτω σχήμα.

Το σχήμα.


Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

Εφαρμογή Geogebra για το φύλλο εργασίας.


Ερώτηση Εμπέδωσης (5 λεπτών )


Τα σχήματα έχουν σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1534