Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας

1 ώρα

Παρακολούθηση δικτυακής παράδοσης

10λεπτά

Παρακολούθηση βιντεομαθήματος και συλλογή των πληροφοριών που ζητούνται για επεξεργασία ανά ομάδες και παρουσίασή τους μέσα στην τάξη. Στη συνέχεια ακολουθεί το διαδραστικό παιχνίδι. Η χρονική διάρκεια είναι ενδεικτική και δε μας προβληματίζει καθώς ο κάθε μαθητής αλληλεπιδρά στο χώρο του, στο χρόνο του και στο ρυθμό του.


Τα βουνά και ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ελλάδας

Κατά την έναρξη του βίντεο παρουσιάζονται οι ομάδες στις οποίες έχουν χωριστεί οι μαθητές μετά από κοινωνιόγραμμα. Οι διαφορες ομάδες καλούνται να συλλέξουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, να τις επεξεργαστούν και να τις παρουσιάσουν μέσα στην τάξη.

Διαδραστικό παιχνίδι: "Ψηλά στον ουρανό".

Το παρόν παιχνίδι ανήκει στον Παύλο Κώτση

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μπουρλάκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1538