Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Μεταγραφή γενετικού υλικού

1 ώρα

2η δραστηριότητα: Φάση πειραματικής επιβεβαίωσης

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
entypo_a.docx
  • Σε αυτήν τη δραστηριότητα, αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν ένα flash animation που με διαδραστικό τρόπο περιγράφει τη διαδικασία της μεταγραφής. Οι μαθητές προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο πλάνο της ταινίας καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα, που τους βοηθούν να κατανοήσουν αλλά και να θυμούνται αργότερα τη διαδικασία της μεταγραφής. Τέλος, ως επιβεβαίωση των γνώσεων που απέκτησαν, τους ζητάμε να μεταγράψουν ένα τμήμα του γονιδίου της κερατίνης.
  • Για περαιτέρω εμπέδωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η RNA πολυμεράση οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα μόριο RNA με καλούπι ένα μόριο DNA, μέσα από το λογισμικό «Βιολογία Β΄- Γ΄ Λυκείου».
  • Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα μικρό αριθμό ερωτήσεων σχετικά με τη μεταγραφή, απαντήσεις των οποίων υπάρχουν στα προηγούμενα λογισμικά.

Δημιουργός Σεναρίου: Αικατερίνη Δασκαλάκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταγραφή γενετικού υλικού» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1668