Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Τα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας

1 ώρα

Μια φωτογραφία... 1000 κορναρίσματα

5λεπτά

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει την φωτογραφία με τίτλο "Πεζοί και αυτοκίνητα στους δρόμους" καθώς και την φωτογραφία με τίτλο "Ένα μικρό λάθος...".

Με καταιγισμό ιδεών οι μαθητές σχολιάζουν τις δύο φωτογραφίες μέχρι να περιγραφεί από τους μαθητές η σημασία του Κ.Ο.Κ. καθώς και η αναγκαιότητα τήρησής του από τους οδηγούς.

Στην συνέχεια προβάλλεται η φωτογραφία με τίτλο "Οδηγοί στις λεωφόρους του Διαδικτύου" με την οποία γίνεται σύνδεση της «κυκλοφορίας στους δρόμους» με σύνεση με βάση τον Κ.Ο.Κ. και της «κυκλοφορίας στο διαδίκτυο» με ασφάλεια. 

Περιγράφεται στους μαθητές η δραστηριότητα, δηλαδή η δημιουργία του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας.


Πεζοί και αυτοκίνητα στους δρόμους

Ασφαλής "διάβαση" των πεζών και ασφαλής "πλοήγηση" των αυτοκινήτων.

Ένα μικρό λάθος...


Οδηγοί στις λεωφόρους του διαδικτύου


Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Ψαλτίδου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1793