Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Τα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας

1 ώρα

Ηλεκτρονικός τοίχος

12λεπτά

Οι μαθητές έχουν ήδη ανεβάσει τα σήματα και τις ερμηνείες τους. Ο εκπαιδευτικός "αποδέχεται" τα στοιχεία που έχουν ανέβει στον τοίχο και είναι πλέον ορατά σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις ομάδες.

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα σήματά της. 

Ακολουθεί αναστοχασμός για το παραγόμενο έργο και σε κάθε σήμα γίνεται συζήτηση για τα θέματα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο που περιγράφει.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καταγράφουν στο φύλλο εργασίας τα πέντε καλύτερα σήματα - εκτός από αυτά που παρουσίασε η δική τους ομάδα.

Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες ψηφίζουν για την ανάδειξη των καλύτερων σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε αφίσα για τον Εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.


Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Ψαλτίδου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1796