Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

1 ώρα

Φ1-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Συνδεσμολογία και λειτουργία

10λεπτά

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου παρουσιάζεται η συνδεσμολογία και η λειτουργία των συγκριτών τάσης με αναστροφή ή χωρίς αναστροφή.
 


Τι είναι ο συγκριτής τάσης;


Ερώτηση κατανόησης #1


Ερώτηση κατανόησης #5


Ερώτηση κατανόησης #2


Ερώτηση κατανόησης #4


Συγκριτής τάσης χωρίς αναστροφή


Συγκριτής τάσης με αναστροφή


Ερώτηση κατανόησης #3


Ερώτηση κατανόησης #6


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1850