Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη με Lego Mindstroms NXT

2 ώρες

Εκμαίευση ερωτήσεων - Παρουσιάση στους μαθητές

40λεπτά

Α. Εκμαίευση ερωτήσεων

     1. Τι ονομάζεται:
         α) Στατική τριβή.
         β) Τριβή ολίσθησης.
         γ) Γωνία τριβής.

     2. Ποιος είναι ο τύπος του συντελεστή ολίσθησης.

     3. Είναι πάντα απαραίτητη η τριβή;

Β. Πρόταση αρχικών υποθέσεων ή προβλέψεων

Δίνουμε στους μαθητές σαν άσκηση να αποδείξουν ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης δίνεται από τον τύπο μ=εφφτ (το θεωρητικό κομμάτι του Εργαστηριακού Οδηγού - σελ.74 από το Διδακτικό Πακέτο Φυσικής Α' ΓΕΛ/ΕΠΑΛ - Γενικής Παιδείας).

Γ. Προσομείωση

Ο καθηγητής παρουσιάζει με τον βιντεοπροβολέα την προσομοίωση (http://seilias.gr/images/stories/myvideos/metrisiSintelestiTribis.swf), και ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν πώς μεταβάλλονται οι συνιστώσες του βάρους καθώς αυξάνει την γωνία του κεκλιμένου επιπέδου, να εντοπίσουν την γωνία τριβής και με μία αριθμομηχανή να υπολογίσουν τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

 

 


Μέτρηση Συντελεστή Τριβής Ολίσθησης

Η ιστοσελίδα είναι η προσομείωση που αναφέρεται στην 1η διδακτική ώρα.

Απαιτείται υπολογιστής συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη με Lego Mindstroms NXT» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1887