Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ

2 ώρες

2η Φάση: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
gf2.e1_genetikos_kodikas.pdf

Στόχοι 1, 2. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες του Γενετικού κώδικα και μέσω διαδραστικής άσκησης ο Γενετικός Κώδικας που είναι η μετάφραση από τη γλώσσα των βάσεων στη γλώσσα των αμινοξέων. Επισημαίνεται ο «ενδιάμεσος ρόλος» του mRNA. Ο κώδικας δίνεται με διάφορους τρόπους αναπαράστασης ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν καλύτερα με αυτόν.

 


ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Πατήστε στις ιδιότητες για να μάθετε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ


ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις

ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ ΚΑΙ RNA


1η Διδακτική ώρα


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1938