Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ

2 ώρες

3η Φάση: Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
gf3.e1_metafrasi_askisi.pdf

Στόχοι 3,5. Περιγράφονται όλα τα στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης και τα μόρια που συμμετέχουν σε αυτά.

Εφαρμόζεται η μέθοδος «πρόβλεψη-επιβεβαίωση-εξήγηση» και με τη βοήθεια των διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση ότι τα χαρακτηριστικά των οργανισμών οφείλονται στις πρωτεΐνες, των οποίων η σύνθεση ελέγχεται από το DNA. 

 


ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ-Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΎΝΘΕΣΗ


ΠΟΛΥΣΩΜΑ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


2η Διδακτική ώρα


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1939