Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μορφολογία εντόμων

2 ώρες

Παρατήρηση εντόμων

45λεπτά

Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής χρησιμοποιώντας έντομα από την εντομολογική συλλογή του σχολείου,  τις συλλογές μαθητων περασμένων ετών, το διαδίκτυο,στερεοσκόπιο, λαβίδες, και μεγενθυτικούς φακούς θα δείξει στους μαθητές τα μέρη , τα εξαρτήματατων εντόμων  και τις μορφές τους ανάλογα το  στάδιο του βιολογικού τους κύκλου .Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποιώντας ανάλογα υλικά , τον απαραίτητο  εξοπλισμό και με τη βοήθεια του καθηγητή  θα διακρίνουν τα μέρη και  τα εξαρτήματα των εντόμων.Ο καθηγητής καθόλη τη διάρκεια της φάσης θα εφαρμόζει το διάλογο και τις ερωταπαντήσεις   


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μορφολογία εντόμων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2042