Μορφολογία εντόμων

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μορφολογία εντόμων

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ένας από τους βασικότερους εχθρούς των καλλιεργειών είναι τα έντομα. Από τα έντομα μόνο ένας μικρός αριθμός  έχει αρνητική επίδραση στη γεωργική παραγωγή,τα υπόλοιπα είδη εντόμων είτε δεν επηρεάζουν τις καλλιέργειες είτε είναι ωφέλιμα

Τα έντομα έχουν σηγκεκριμένη μορφολογια που τα κανει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα αρθρόποδα.  


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να διακρίνουν οι μαθητές τα μέρη και τα εξαρτήματα του σώματος ενός εντόμου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΕ 2ος Κύκλος  Ειδικότητα:Φυτικής Παραγωγής                                                           Εμμανουήλ Νικόλαος,    Πασπάτης Ευάγγελος,    Τζάμος Ελευθέριος          ,Βιτσαξάκης Γιώργος           Π.Ι.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιβλιογραφική μελετη
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα-Εργαστήριο Γεωπονίας
Παρατήρηση εντόμων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα-Εργαστήριο Γεωπονίας
Αξιολόγηση -Ανατροφοδότηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ -ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν τα τμήματα του σώματος των εντόμων
Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα σώματος των εντόμων
Να αναφέρουν τα συστήματα των εντόμων
Να αναφέρουν τα τα στάδια μεταμόρφωσης των εντόμων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μορφολογία εντόμου, μέρη εντόμου, εξαρτήματα εντόμου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ,λογισμικό, σύνδεση στο διαδ'ικτυο, προτζέκτορας, τριβλεία, λαβίδες, έντομα ,στερεοσκόπιο ,μεγενθυτικός φακός,φωτογραφίες

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μορφολογία εντόμων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).