Τα παιδιά μαθαίνουν για τις τοιχογραφίες της Μινωϊκής Κρήτης

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις τοιχογραφίες της Μινωϊκής Κρήτης

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το παρών σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του επικοδομοιτισμού  του Piaget όπου ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση ταξινομώντας και κατηγοριοποιώντας τις τοιχογραφίες με τα χαρακτηριστικά τους. Στην προσπάθεια αυτή αλληλεπιδρούνε με το υλικό περιβάλλον(εκπαιδευτικό λογισμικό), του συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή. Επίσης στηρίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για μάθηση(Vygotsky, Doise, Mugny)σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση(Δαγδιλέλης 2010:30)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η μέθοδος που βασίζεται το παρών σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης οι οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στον κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση ενισχύουν τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ Τ.Π.Ε.

Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων Τ.Π.Ε.

Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν:

-Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης(Kindspiration,Inspiration) για να ανιχνευτούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών.  Αυτό γιατί η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες.

-Λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξου. Οι μαθητές θα λύσουν σταυρόλεξα.

- Το διαδίκτυο είναι πηγή άντλησης πληροφοριών, εικόνων και προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση ανακαλύπτοντας τις πληροφορίες που θέλουν και ψάχνουν.

-Λογισμικό ζωγραφικής, drawning for children και tuxpaint, όπου οι μαθητές δημιουργούν ελεύθερα ζωγραφικές συνθέσεις με θέμα τα ζώα.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σε αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο τα παιδιά  θα  κατανοήσουν  και θα  χαρούν την ομορφιά του Μινωικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα θα γνωρίσουν τις τοιχογραφίες της Μινωικής Κρήτης.

 1. Θα εκφραστούν με τρόπο δημιουργικό μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης του έντεχνου λόγου και θα νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας.
 2. θα γνωρίσουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της εποχής του Χαλκού και και ιδιαίτερα του Μινωικού Πολιτισμού προκειμένου να  υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο φαινόμενο της τέχνης.
 3. Θα εξοικειωθούν με τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος τους, του προσώπου τους, της φωνής τους, ώστε να εκφράζονται με τρόπο δημιουργικό μέσα από τις διάφορες μορφές θεατρικής τέχνης.
 4. Θα συνδυάζουν,  με τη συμβολή της γλώσσας, τα δεδομένα μιας κατάστασης προβληματισμού που σχετίζεται με ποικίλο υλικό όπως εικόνες, λέξεις, έννοιες κ.ά.
 5. Θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως εργαλείο σκέψης, απεικονίζοντας γλωσσικά την πραγματικότητα ώστε να επιτυγχάνουν την περαιτέρω γλωσσική τους ανάπτυξη με τη βοήθεια δραστηριοτήτων προφορικού λόγου. Έτσι τα κείμενα των πολιτισμών αυτών γίνονται μυσταγωγία μέσα σε μια ατμόσφαιρα ήρεμης κατάφασης και ήμερης μουσικής, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μεταγγίζονται στα παιδιά γνώσεις, δεξιότητες, πείρα αλλά και ανθρώπινη ουσία. Αυτό το ιδιάζον συστατικό σηματοδοτεί τον άνθρωπο μέσα σε ολόκληρη τη χορεία των όντων. Έτσι διαμορφώνονται πρόσωπα και ήθος, τον τρόπο δηλαδή που βλέπουμε τη ζωή και στη συνέχεια στεκόμαστε απέναντι της ή την αντιμετωπίζουμε. Τα βιβλία αυτά βοηθούν τους γονείς, τους παιδαγωγούς να ενεργοποιήσουν τις διδακτικές αρχές, όπως:1οτην αρχή της συνολικότητος, για παράδειγμα δίνουμε την εικόνα της εποχής, αναφέρουμε τα πρόσωπα που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο και στη συνέχεια προχωράμε στην επεξεργασία του Μινωϊκού πολιτισμού. 2ο την αρχή της αυτενέργειας δηλαδή με τη συμβολή της γλώσσας, κινητοποιούμε τις δυνάμεις των παιδιών μέσα από τις καταστάσεις προβληματισμού που θέτουμε ώστε να καταλήξουν, τα παιδιά, αφ’ εαυτών στην αποδοτικότητα και να νιώσουν αυτοπεποίθηση και χαρά .3ο την αρχή της αποδοτικότητας  η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στον παιδαγωγό,  στο γονιό στο βαθμό του παραγωγικού τους έργου και της λειτουργικής τους αποστολής. Ο καθένας που έχει σχέση με παιδιά κάνει την αξιολόγησή του. Έτσι θα κάνουμε προσπάθεια ώστε:
 6. Να αποκτήσουν φιλαναγνωσία, ώστε να ενημερώνονται, να διαφωτίζονται, να ωριμάζουν πνευματικά, ηθικά,
 7. Να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να κάνουν καινούρια πράγματα και όχι μόνο αυτά που έκαναν οι προηγούμενες  γεννεές
 8. Να διευρύνουν τη φαντασία τους και να γίνουν διανοητικά και ηθικά αυτόνομα.
 9. Να χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα, φωνολογικά, σημασιολογικά, συντακτικά.
 10. Να αποκτήσουν αυτοαντίληψη.
 11. Να μάθουν για το Μινωϊκό Πολιτισμό, να αποκτήσουν εμπειρίες από τον κόσμο των ενηλίκων, ώστε να γίνουν δημιουργικά μέλη της κοινωνίας
 12. Να αναπτύξουν τη συγκινησιακή όρεξη για μάθηση.

Τα βιβλία είναι άριστο ψυχαγωγικό μέσο, αποτελούν   γέφυρα επικοινωνίας των ανθρώπων και είναι ο καλύτερος πρεσβευτής των πολιτιστικών αξιών όλων των λαών της γης.

Η αισθητική καλλιέργεια των παιδιών,  η ανάπτυξη της φαντασίας τους και οι καταστάσεις προβληματισμού που τους θέτονται βοηθούν στο να αποκτήσουν κριτική σκέψη,  αυτονομία, λογική, πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ήθος και όραμα. Και όπως λέει και ο Έμερσον «Τον άνθρωπο που έχει όραμα τον προσκυνούν οι περιστάσεις»

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Συλλογή πληροφοριών για τη Μινωϊκή Κρήτη
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα στο νηπιαγωγείο
Οι τοιχογραφίες στη Μινωϊκή Κρήτη
55λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα στο νηπιαγωγείο
Ζωγραφική τοιχογραφιών σχετική με το θέμα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα στο νηπιαγωγείο
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Μινωικής Κρήτης
Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τις βασικές τοιχογραφίες της Μινωϊκής Κρήτης
Να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα
Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
Να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία ανάλογα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Τοιχογραφία, Κρήτη, Μινωική Κρήτη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε χρησιμοποιώντας:
-Υπολογιστής
-Διαδίκτυο
-Λογισμικό γενικής χρήσης(επεξεργαστής κειμένου)
-Λογισμικό Ζωγραφικής drawing for children
- Υλικά ζωγραφικής, χαρτιά, χρωματιστά μολύβια , μουσική κ.λ.π
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Αζναουρίδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα παιδιά μαθαίνουν για τις τοιχογραφίες της Μινωϊκής Κρήτης » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.