Γνωριμία με το ζωγράφο Ζουάν Μιρό

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Γνωριμία με το ζωγράφο Ζουάν Μιρό

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε αυτό το σενάριο ο/η μαθητής/-τρια θα έρθει σε επαφή με τη ζωή και το έργο του ζωγράφου  Joan Μιro'. Θα του δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσει το τρόπο που σκέφτεται εργάζεται και ζει ένας καλλιτέχνης, ώστε να καλλιεργήσει νέους τρόπους σκέψης στο δικό του έργο. Θα γνωρίσει σημαντικές τάσεις  στην  ιστορίας της σύγχρονης τέχνης με αφορμή το έργο του Μiro'. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

O/Η μαθητής/τρια   επιδιώκεται να γνωρίσει  και να αγαπήσει  τη σύγχρονη τέχνη μέσα από το καλλιτέχνη και το έργο του, να μπορεί  να συζητά για το θέμα του έργου, τη τεχνική, την ιστορία του έργου, και ακόμη τη πρόθεση του καλλιτέχνη. Να μαθαίνει   πώς να  βρίσκει  σχετικές πληροφορίες, ανέκδοτα και ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία. Να δέχεται νέες πληροφορίες και να εμπλουτίζει με αυτές το μαθητικό του έργο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Σχέδιο και χρώμα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η ζωή και το έργο του ζωγράφου Zουάν Μιρό.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Mελετώ το Mιρό και τα έργα του.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Δημιουργία εικαστικού έργου.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με συνθήκες εργαστηρίου.
Μία συλλογή και μία έκθεση Ζ. Μιρό.
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο εικαστικών ή σχολική αίθουσα με ψηφιακό εξοπλισμό , ή εργαστήριο πληροφορικής.
Ανατροφοδότηση.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο εικαστικών.
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποκτήσει θετική στάση για τη σύγχρονη τέχνη μέσα από τη ζωή και το έργο του J. Miro'.
Nα χρησιμοποιεί απλούς όρους της τέχνης για να περιγράψει ένα έργο και να εκφράσει την άποψή του.
Να συνδέει τον Η/Υ και το Διαδίκτυο με την αναζήτηση πληροφοριών για τη τέχνη.
Να πλάσει μορφές και εικόνες από τη φαντασία του για να εκφράσει συναισθήματα και εμπειρίες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παραστατική-μη παραστατική τέχνη, προσωπικό εικαστικό λεξιλόγιο, οργανικά σχήματα, σουρρεαλισμός, μνημειακή τέχνη.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ένας Υπολογιστής για κάθε μαθητή ή για κάθε 2 μαθητές. Οποιοσδήποτε φυλλομετρητής, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Eργαστήριο εικαστικών ή συνθήκες εργαστηρίου. Υλικά εικαστικών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωριμία με το ζωγράφο Ζουάν Μιρό» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).