Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Γνωριμία με το ζωγράφο Ζουάν Μιρό

3 ώρες

Mελετώ το Mιρό και τα έργα του.

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f_ergasias_miro_f2_sel_1.doc f_2_miro_sel2_k_3.docx f2_miro_fyllo_ergasias_3.docx

Στη φάση αυτή η σχολική τάξη θα μελετήσει κατά  ομάδες ένα έργο του Μιρό που θα επιλέξει και θα κάνει μια περιγραφή πρώτου επιπέδου που δίνεται σε φύλλο εργασίας.Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής/τρια  θα κάνει  τη δική του/της  αναζήτηση στο Διαδίκτυο σε προτεινόμενες  τοποθεσίες ώστε  να εντοπίσει  ένα έργο του Μιρό που του/της  αρέσει μέσα από μεγάλο εύρος επιλογών. Θα ανακαλύψει  που βρίσκεται το έργο (μουσείο, συλλογή,κ.τ.λ) θα καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (υλικό, μέγεθος, περίοδο δημιουργίας) και τα συναισθήματά του/της για το έργο και  την επιλογή του/της.   


Μελετώ έργα του Μιρό.

Διάλεξε διαφάνεια .Αν κάνεις την εργασία στη τάξη,με τους συμμαθητές σου που διάλεξαν την ίδια διαφάνεια σχηματίζετε στη τάξη την ίδια ομάδα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωριμία με το ζωγράφο Ζουάν Μιρό» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2144