Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.

3 ώρες

Δραστηριότητες/ Παρεμβάσεις

120λεπτά

Η τρίτη φάση του σεναρίου περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες για κάθεμία από τις οποίες περιέχονται οι επιμέρους στόχοι, τα απαιτούμενα υλικά και η διαδικασία εφαρμογής.

Οι δραστηριότητες είναι: 

1. Μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου

2. Ο κύκλος της ζωής

3. Η δική μου απώλεια


Δραστηριότητα 1: Μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου


Δραστηριότητα 2: Ο κύκλος της ζωής


Δραστηριότητα 3: Η δική μου απώλεια


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λούστα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2187