Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η απώλεια αγαπημένου προσώπου, η απώλεια του αγαπημένου παιχνιδιού, του κατοικίδιου ζώου, το διαζύγιο, η μετανάστευση, ο πόλεμος κ.α. αποτελούν καθημερινά πένθη για τα παιδιά.

Η αντιμετώπιση των απωλειών μπορεί να γίνει αντικείμενο μάθησης από πολύ μικρή ηλικία με σκοπό την ορθή διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια της ζωής και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ψυχολογικής ισορροπίας του παιδιού.

Οι μαθητές στο σενάριο αυτό καλούνται να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν όλες τις φάσεις του κύκλου της ζωής, να εκφράσουν τις προσωπικές τους απώλειες και να υιοθετήσουν μηχανισμούς αντιμετώπισης με τη βοήθεια της λογοτεχνίας, των τεχνών και των Νέων Τεχνολογιών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η απώλεια και ο θάνατος αποτελούν terra incognita στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε αυτού του είδους τα βιώματα των μαθητών μας τόσο μέσα στην τάξη όσο και στη σχολική μονάδα αλλά και αδυνατούμε να προσφέρουμε βοήθεια στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών.

Οι μαθητές αδυνατούν να περιγράψουν τα συναισθήματά τους και να προσδιορίσουν την έννοια της απώλειας και του θανάτου.

Παιδιά ηλικίας 7-9 ετών αντιλαμβάνονται τη μονιμότητα της απουσίας σε περίπτωση θανάτου λόγω εξοικείωσής τους από την τηλεόραση. Ωστόσο θεωρούν το θάνατο ως ένα γεγονός αναστρέψιμο και που συμβαίνει μόνο στους άλλους.

Τα παιδιά ηλικίας 9-12 ετών εκλογικεύουν το γεγονός του θανάτου. Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας προσπαθώντας συνήθως να αποκρύψουν στο χώρο του σχολείου τα συναισθήματά τους και να κινδυνεύουν να θεωρηθούν αναίσθητα.

Στο σενάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να ανακαλύψουν την έννοια της απώλειας και του θανάτου και να υιοθετήσουν πρακτικές για τη διαχείρισή τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις > Τα συναισθήματά μου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Θεωρητική προετοιμασία εκπαιδευτικού
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Αξιολόγηση συναισθημάτων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Δραστηριότητες/ Παρεμβάσεις
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια των συναισθημάτων.
Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της απώλειας.
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.
Να υιοθετήσουν οι μαθητές συμβολικούς τρόπους ανάμνησης.
Να ενισχύσουν οι μαθητές τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
απώλεια, πένθος, θρήνος, ανάμνηση, θάνατος, συναισθήματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Μαρκαδόροι, χαρτιά Α4, χάρτινα πιάτα, γλωσσοπίεστρα, κόλλα, ψαλίδι, δαχτυλίδι συναισθημάτων (mood ring), περιοδικά/ εφημερίδες, πίνακας αίθουσας.

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λούστα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.