Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII

1 ώρα

Ας δούμε τι μάθαμε ....!

5λεπτά

Εμπέδωση των όσων συζητήθηκαν μέσω ασκήσεων διαφορετικιού τύπου. 5 λεπτά


Αναπαράσταση συμβόλων - Άσκηση 1η


Αναπαράσταση συμβόλων - Άσκηση 2η

Επιλέξτε ΜΙΑ απάντηση κάθε φορά.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΔΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2212