Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο παρουσιάζει την έννοια της κωδικοποίησης μέσα από ένα σύνολο παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή.

Στη συνέχεια καθοδηγεί τον μαθητή ώστε να ολοκληρώσει μια απλή κωδικοποίηση των γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου με δυαδικά ψηφία.

Τέλος παρουσιάζει τον κώδικα ASCII και την χρήση του προκειμένου να "μεταφράζονται" τα κείμενά μας στην γλώσσα του υπολογιστή.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η έννοια της κωδικοποίησης είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή από τους μαθητές απλά μέσω ενός ορισμού – το πρόβλημα λύνεται με την χρήση πολλών παραδειγμάτων κωδικοποίησης που ο μαθητής γνωρίζει και συχνά χρησιμοποιεί ήδη στην καθημερινή του ζωή όπως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ή οι ραβδοκωδικοί.

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο μαθητής κατανοεί πρακτικά πώς μπορεί να αναπαραστήσει εύκολα τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου χρησιμοποιώντας μόνο τα δύο δυαδικά ψηφία 0 και 1 ή λαμπάκια δύο καταστάσεων (αναμμένο/σβηστό).

Η σύνδεση της κωδικοποίησης χαρακτήρων με την δυνατότητα του υπολογιστή να αντιλαμβάνεται δύο καταστάσεις δίνει νόημα στη νέα γνώση του μαθητή. Η κωδικοποίηση δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι, αλλά ο μαθητής μέσω ενός παιχνιδιού έμαθε πώς ο υπολογιστής "αντιλαμβάνεται"  το κείμενο, μετατρέποντάς το στη "γλώσσα" του. 


Το σενάριο μπορεί να διδαχθεί στο Γυμνάσιο, στην Β΄Τάξη (κεφάλαιο 1.3 "Αναπαράσταση συμβόλων") αλλά και σε μικρότερες τάξεις.  

Προϋπόθεση είναι οι μαθητές να έχουν διδαχθεί το δυαδικό σύστημα (τι είναι, ποια τα ψηφία που χρησιμοποιεί, τι είναι το bit).

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πληροφορία > Αναπαράσταση πληροφορίας >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στην έννοια της "κωδικοποίησης"
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κωδικοποίηση χαρακτήρων - Κώδικας ASCII
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ας δούμε τι μάθαμε ....!
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Ο μαθητής να μπορεί να απαριθμεί παραδείγματα κωδικοποίησης από την καθημερινή ζωή.
Να εφαρμόζει μια απλή μέθοδο κωδικοποίησης χαρακτήρων με δυαδικά ψηφία.
Να εξηγεί πώς ο κώδικας ASCII "βοηθά" τον υπολογιστή να μετατρέπει τους χαρακτήρες στην γλώσσα του.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αναπαράσταση συμβόλων, κωδικοποίηση, ASCII, χαρακτήρες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, ένας Η/Υ συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, ανά 3 μαθητές, OpenOffice ή Office Microsoft, ένας κίτρινος μαρκαδόρος/ξυλομπογιά ανά 3 μαθητές.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΔΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.