Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Ηλεκτρονική παρενόχληση (Cyberbullying)

1/4 ώρας

Γνωριμία με το θέμα

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

Στόχοι:

Οι μαθητές θα πρέπει:

  • να αναγνωρίζουν τι είναι ηλεκτρονική παρενόχληση
  • να κατανοούν τα συναισθήματα που αποκτά το θύμα ηλεκτρονικής παρενόχλησης
     

Έννοια της λέξης cyber


βίντεο


Τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση (cyber bullying);

Τι είναι το cyber bullying;

Θα γίνει διάλογος με τους μαθητές πριν την αποκάλυψη των καρτών.

Θύμα cyber bullying;


Τι νομίζετε ότι αισθάνεται το θύμα cyber bullying;


Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μπορεί να επχειρηματολογήσουν για τις επιλογές τους.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρονική παρενόχληση (Cyberbullying)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2294