Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

3 ώρες

Ανθρώπινα δικαιώματα, οργανισμοί προάσπισης

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasia_omada_a.docx 1o_fyllo_ergasia_omada_v.docx 1o_fyllo_ergasia_omada_g.docx
  1. Οι μαθητές, χωρίζονται σε τρεις ομάδες των πέντε ατόμων και η κάθε ομάδα, χρησιμοποιεί έναν Η/Υ.
  2. Η  κάθε ομάδα, ανοίγει έναν φάκελο που τον ονομάζει  αντίστοιχα «ανθρώπινα δικαιώματα» όπου αποθηκεύει το υλικό που δημιουργεί στη συνέχεια.
  3. Όλοι οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο «τι είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και «η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από τον ιστοχώρο του Youtube με τη χρήση προτζέκτορα και η πρώτη ομάδα ανεβάζει το πρώτο βίντεο στο ιστολόγιο που  ήδη έχουν δημιουργήσει με τίτλο “ανθρώπινα δικαιώματα”
  • Στη συνέχεια η πρώτη ομάδα θα μελετήσει την οικουμενική διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επικουρικά μπορούν οι μαθητές της πρώτης ομάδας να παρακολουθήσουν ενδεικτικά κάποια σχετικά βίντεο  από το Youtube. Αφού συγκεντρώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες τους ζητείται να δημιουργήσουν μία συνοπτική παρουσίαση της διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Power Point. Τέλος προβαίνουν στην παραγωγή κειμένου που τους προβληματίζει για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες.
  • Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει να διερευνήσει ποιοι είναι οι οργανισμοί που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ποιο τομέα ο καθένας εξειδικεύεται. Οι πληροφορίες θα αντληθούν μέσα από αναζήτηση στις επίσημες ιστοσελίδες των οργανισμών (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί χωρίς σύνορα, Greenpeace, Διάφοροι μη κυβερνητικοί οργανισμοί) Στη συνέχεια τους ζητείται να δημιουργήσουν μία συνοπτική παρουσίαση των οργανισμών αυτών και του έργου που επιτελούν στο Power Point. Αφού ενημερωθούν οι μαθητές για την ύπαρξη οργανισμών που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τους ζητείται να προβληματιστούν για τη σωστή λειτουργία του ΟΗΕ και των προβλημάτων που συναντά.
  • Και η Τρίτη ομάδα αναλαμβάνει τη γλωσσική εξομάλυνση του όρου δικαίωμα αξιοποιώντας το πλούσιο ψηφιακό υλικό  της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας, ενώ στη συνέχεια θα προσπαθήσει να δώσει τον ορισμό έξι δικαιωμάτων του ανθρώπου και τέλος να βρει ομόρριζες και σύνθετες λέξεις με αυτήν.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2309