«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι οργανισμοί τα προασπίζουν. Οι μαθητές με δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές  προσπαθούν να προσεγγίσουν τη γνώση ενεργητικά, μαθαίνουν να ερευνούν υλικό σχετικό με το θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα», να εξομαλύνουν γλωσσικά έννοιες που τους ενδιαφέρουν, να αναπτύσσουν λόγο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται στη δυνατότητα παρουσίασης του υλικού που παράγουν με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

Στο πρώτο δίωρο, παρακολουθούν ένα βίντεο όπου ενημερώνονται γενικά για την έννοια ανθρώπινα δικαιώματα και συνεχίζουν με τη γλωσσική εξομάλυνση του όρου δικαίωμα ενώ παράλληλα επεξεργάζονται ορισμένες γλωσσικές ασκήσεις που τους βοηθούν να κατανοήσουν τις έννοιες συνώνυμα και αντώνυμα σε σχέση με το γλωσσικό πλαίσιο που τους περιβάλλει. Στη συνέχεια γνωρίζουν μέσα από διαδικτυακή αναζήτηση ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και ποιοι  οργανισμοί τα προασπίζουν. Δημιουργούν παρουσιάσεις με το υλικό που συνέλεξαν. Και τέλος αναπτύσσουν κείμενα που τους προβληματίζουν σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα τους βάζουν στη λογική της κριτικής θεώρησης των οργανισμών που τα προασπίζουν.

Σε μία ώρα παρουσιάζουν το υλικό που δημιούργησαν και το ανεβάζουν στο ιστολόγιο της τάξης.

Ακολουθεί φύλλο αξιολόγησης των μαθητών και της διδάσκουσας το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι οργανισμοί τα προασπίζουν. Οι μαθητές με δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές  προσπαθούν να προσεγγίσουν τη γνώση ενεργητικά, μαθαίνουν να ερευνούν υλικό σχετικό με το θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα», να εξομαλύνουν γλωσσικά έννοιες που τους ενδιαφέρουν, να αναπτύσσουν λόγο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται στη δυνατότητα παρουσίασης του υλικού που παράγουν με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανθρώπινα δικαιώματα, οργανισμοί προάσπισης
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής, σπίτι
Παρουσίαση εργασιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση μαθητών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σπίτι
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
Να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών με την αρωγή των Νέων Τεχνολογιών
Να καλλιεργηθεί η αυτενέργεια των μαθητών μέσω της ανίχνευσης πληροφοριών από το διαδίκτυο
Να ασκηθούν οι μαθητές στην ομαδοσυνεργατική μάθηση
Να ασκηθούν οι μαθητές στο να προσεγγίζουν κριτικά τη γνώση που τους παρέχεται μέσω των ΤΠΕ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανθρώπινα δικαιώματα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, κριτικός γραμματισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
εργαστήριο πληροφορικής, Η/Υ, projector, διαδίκτυο, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου παρουσιάσεων, έντυπα φύλλα εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.