Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Προσεγγίζοντας θετικά τους αρνητικούς αριθμούς.

2 ώρες

Εισαγωγή στους αρνητικούς αριθμούς

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

Στην πρώτη αυτή φάση του σεναρίου τα παιδιά προβληματίζονται με πραγματικές καταστάσεις για την περιγραφή των οποίων δεν επαρκούν οι γνωστοί τους μέχρι τώρα αριθμοί. Προβάλλει έτσι η ανάγκη να εισάγουμε κάποιους νέους αριθμούς. Με τα κατάλληλα παραδείγματα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι οι νέοι αυτοί αριθμοί δεν είναι τελικά και τόσο άγνωστοι. 

Αρχικά δίνονται τρεις διαφορετικές δραστηριότητες, όπου συναντάμε τους αρνητικούς αριθμούς. Αναλυτικότερα, στην πρώτη δραστηριότητα βλέπουμε εικόνες από θερμόμετρα, στα οποία οι μαθητές διαβάζουν τις θερμοκρασίες διαφορετικών εποχών και στη συνέχεια απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις που δίνονται. Στη δεύτερη δραστηριότητα συναντάμε το παράδειγμα ενός ανελκυστήρα, το οποίο συνοδεύεται επίσης από κάποιες ερωτήσεις και κάποιες διευκρινήσεις. Η τρίτη δραστηριότητα έχει να κάνει με  τραπεζικές συναλλαγές (χρέωση-πίστωση), οι οποίες παρουσιάζονται με τη μορφή κόμιξ, ώστε να γίνονται πιο κατανοητές από τα παιδιά.

Μετά το τέλος των τριών δραστηριοτήτων γίνεται μία συνοπτική και περιεκτική περιγραφή της θεωρίας των αρνητικών αριθμών, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν την καινούρια ορολογία που θα συναντήσουν σε επόμενα μαθήματα. Στην πρώτη αυτή φάση του σεναρίου δίνεται κι ένα φύλλο εργασίας, το οποίο μπορεί να δουλευτεί σε ομάδες των δύο μαθητών, ώστε να πιστοποιηθεί ενδεικτικά η κατανόηση των αρνητικών αριθμών.


1. ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ


Α. Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις μας

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση!

Β. Ανακεφαλαιώνοντας-συμπεραίνοντας


2. ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ


Α. Ανεβοκατεβαίνουμε;


Β. Συμπεράσματα


3. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μία ιστορία για τη χρήση των αρνητικών αριθμών στα οικονομικά μας.

4. ΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΘΕΩΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ - Η θεωρία βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο Α' Γυμνασίου.

Δημιουργός Σεναρίου: Μανιώ Σάλαρη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προσεγγίζοντας θετικά τους αρνητικούς αριθμούς.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2410