Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Animation στο Scratch

3 ώρες

Ζωγραφίζοντας και δικές μας εικόνες

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.doc

Στη 4η φάση , οι μαθητές προσέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και κάθονται 1-2 παιδιά σε κάθε υπολογιστή. Τους παραδίδουμε το Φύλλο Εργασίας 3 και τους προτρέπουμε να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Οι μαθητές παρακολουθούν διαδραστικά βίντεο που δείχνουν τη χρήση της Ζωγραφικής του Scratch στη δημιουργία νέων ενδυμασιών κάνοντας βασικές ενέργειες επεξεργασίας εικόνας.

Διδακτικοί Στόχοι:

- Οι μαθητές προσδιορίζουν τα βήματα δημιουργίας μιας νέας εικόνας

- Οι μαθητές μαθαίνουν να αντιγράφουν και να περιστρέφουν εικόνες

- Οι μαθητές κατανοούν την αναστροφή εικόνας

- Οι μαθητές αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης πολλών εικόνων σε ένα animation


Κι άλλες περιστροφές!


Αντιγραφή, περιστροφή και αναστροφή εικόνας


Επεξεργασία εικόνας


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Animation στο Scratch» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2420