Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ψηφιακός Κόσμος

2 ώρες

Αξιολόγηση

10λεπτά

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύνολο από ερωτήσεις κλειστού τύπου και από τις 4 προηγούμενες φάσεις του σεναρίου για αυτοαξιολόγηση.


Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακός Κόσμος» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2426